Ga dispensasjon til bolig: – Galt om politikere lar regelen gå foran fornuften