Koblet fra vannet – kommunen truer med tvangsmulkt

foto