Ingen ny smitte - men fortsatt behov for restriksjoner

foto