Forlenger blåskjell-advarsel: Kan gi forbigående lammelser

foto