Buss skled av veien – fortsatt glatt på tirsdag

foto