Idrettslaget går i forhandlinger med kommunen om barnehagetomt

foto