Dødsulykke, branntilløp, bråk på byen og heftig deodorantbruk