– Vi har ikke god nok varsling når det skjer ulykker på motorveien