Fylkesmannen fremmer innsigelse mot Fossbekk Brygge-plan

foto