Starter arbeidet med oppgradering av Borkedalen

foto