Tilsyn avdekket flere brudd på arbeidsmiljøloven

foto