Må fravike nærskoleprinsipp - varsler ny lokal skoleforskrift