Tilbakeholden med opplysninger: – Vi vil ikke farge vitners forklaring

foto