24 dager fengsel og 60.000 i bot etter promille på 1,63