Mener kommunen bør eie kantklipper og feiebil selv

foto