Gjorde brygga litt lenger: Planutvalget avgjør om den må rives