53 barn har fått barnehageplass - Ingen søkere til Herefoss