Måker vender oftest tilbake til samme hekkeplass over flere år. Hadde du problemer med måker i fjor, kan du gjøre forebyggende tiltak for å få dem til å finne et annet sted nå.

Dette må gjøres i god tid, fordi når reirbyggingen er i gang, skal måkene få hekke i fred, og da er det forbudt å fjerne eller forstyrre reir.

– Våren og sommeren er en sårbar tid for de truede måkene over hele landet, og det er viktig at måkene får mulighet til å hekke i fred i denne perioden. Vi må lære oss å leve med naturen tett på, også i byene, sier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet i en pressemelding.

På Miljødirektoratets nettside kan du lese mer om de vanligste utfordringene og hva du kan gjøre med måker som bråker?

MÅKER: Her har måkene trukket inn i Oslo sentrum. Foto: Annika Byrde / NTB scanpix

Trekker inn til byene

Alle de fire urbane måkeartene, hettemåke, krykkje, fiskemåke og gråmåke er rødlistet.

– I byene spesielt kan det virke som at det er mye måker om våren, men måkebestanden har faktisk hatt en betydelig tilbakegang over flere år. Matmangel og hekkeområder som forsvinner på grunn av arealendringer, gjør det vanskeligere for måkene å få fram unger, sier miljødirektør Ellen Hambro.

Grunnen til at måkene trekker inn til byene for å hekke, mer nå enn før, er at måkene har lært seg at det er enklere å overleve i byen. Her er det lettere å finne mat og å unngå rovdyr.

Måkene er mest aggressive mens de har unger i og utenfor reiret. Ofte ser vi at jaging og skremming forlenger hekketiden. Derfor er det best å unngå å forstyrre dem i denne korte perioden.