Politiet har en formening om hvem som kjørte

foto