Må godkjennes av statsforvalter før rassikringen starter