– Vil spare Lillesand og storsamfunnet mye på sikt