Heier på bompenger så lenge det ikke går til å bygge vei

foto