Statsforvalteren klager: mener godkjent hytte strider mot nasjonale interesser

foto