– Vi har ikke vært på stedet, men ifølge melder skal det være snakk om i alle fall 25 lomvi som er funnet døde, sier operasjonsleder ved Agder politidistrikt, politioverbetjent Knut Bø Odde, til Adressa.

Funnet ble gjort i Homborsund utenfor Grimstad.

– Årsaken til at fuglene er døde, vet vi ikke. Politiet har bare loggført oppdraget, og melder er bedt om å melde inn dette til Mattilsynet. Ett dødt vilt skal også ligge på stedet, legger han til.

Døde: Det ligger en rekke døde lomvi i strandkanten innerst i Homborsundfjorden. Foto: Baard Larsen

Mattilsynets ansvar

– De døde fuglene skal være funnet i Homborsundfjorden. En mulighet er rett og slett at fuglene har død av sult. Det behøver ikke være sykdom. Men dette håndterer Mattilsynet, avslutter Odde.

Arild Johannessen, pressevakt ved Mattilsynet, sier til Adressa at ettersom det ikke er folk på vakt i helgene, vil saken bli fulgt opp lokalt i løpet av mandagen.

– Om turgåeren har sendt inn melding om døde lomvi via nettsiden vår, håndteres dette mandag. Det har tidligere skjedd at Mattilsynet har fått melding om massedød av sjøfugl, forteller Johannessen.

Dødt rådyr

Viltettersøksgruppen i Grimstad kommune, samt politiets operasjonssentral, er varslet om det døde rådyret, som også ligger i strandkanten sammen med drøyt 20–25 døde lomvier. Operasjonsleder Odde er glad for at folk melder inn slike funn.

Mange: Mellom 20 og 25 lomvier skal totalt ligge døde i strandkanten søndag kveld. Foto: Baard Larsen

Årsaken til at fuglene og rådyret har dødd, er ukjent. Mens det for rådyrets del kan være drukning, kan fuglene rett og slett ha dødd etter en lang vinter med liten tilgang på mat.

I så fall er det ikke første gangen dette skjer langs sørlandskysten, noe denne rapporten fra NINA (Norsk Institutt for Naturforskning), viser.