Storkontroll av restauranter: Avdekket ulovlig arbeidskraft