Snart kan man komme inn med lavere karak­ter: – Vi er klare for flere studen­ter