Ungdomsrådet med bønn til bystyret: – Vi er utrolig dårlige på å ta imot og inkludere flyktninger