Thomassen før Stortingshøringen: Fornøyd med byvekstforhandlinger, men bekymret for ulykkene