Skeptiske til nytt årsverk i administrasjonen

foto