Rapport: Nye Veier burde vurdert E18 uten 4-felt

foto