Foretar avgrensninger i kollektivtilbudet grunnet smittesituasjonen