Skolevei oppgraderes: Lager snarvei gjennom skogen

foto