Leserbrev: Asko, høst ære, innstill planene for vindkraftverket

foto