Disse skal dømme i lagmannsretten og tingretten

foto