Sykehuset i Arendal mangler fortsatt nødstrøm

foto