Dette vil kommunen gjøre med Springvannstemmen

foto