Flørenes og Grunnesund Vel og Vardeheia-utbyggingen

foto