Arbeiderpartiet til kamp mot privatisering i Blindleia

foto