Påskeharen i Valdres gjorde uutslettelig inntrykk

foto