Tapte gebyrstrid - kommunen må dekke advokatutgifter

foto