Foreslår å legge ned trafikkstasjoner: - Betyr svekket tilbud

foto