Det går frem av en pressemelding fra Å Energi. Fornybar Norge er en landsomfattende interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for hele fornybarnæringen, som har 60 ansatte og 434 medlemsbedrifter.

– Vi vet at Norge trenger mer fornybar energi, og mer nett, dersom vi skal klare å nå våre ambisjoner og klimaforpliktelser. De nye næringene vil skal leve av fremtiden må gå på ren energi, og Fornybar Norge representerer bedriftene som legger til rette for nullutslippssamfunnet, sier grimstadmannen Syvertsen.

– Tydelig stemme

Han er ifølge pressemeldingen imponert over hva Åslaug Haga har fått til i løpet av kort tid som administrerende direktør i Fornybar Norge, etter at organisasjonene Energi Norge og Norwea fusjonerte januar 2023.

– Fornybar Norge er en tydelig og kompetent stemme som deltar aktivt i debatten om hva som trengs for at Norge skal lykkes med det grønne skiftet. Jeg ser frem til å bidra til å videreutvikle Fornybar Norge fremover, sier Syvertsen, som benytter anledningen til å takke avtroppende styreleder, Finn Bjørn Ruyter, for god innsats.

Omdømme

Syvertsen erkjenner at han overtar som styreleder for en organisasjon som representerer en bransje med omdømmeutfordringer. Han mener bransjen må ta sin del av ansvaret for at det er blitt slik.

– Kraftbransjen og industrien lever i et skjebnefellesskap, som er viktig for konkurransekraften, arbeidsplasser og klima. Industrien kan ikke vokse uten å fjerne utslipp, og den kan ikke fjerne utslipp uten mer fornybar kraft, sier Syvertsen, og legger til:

– Denne sammenhengen mellom kraft, industri, arbeidsplasser og  klima er det viktig at kraftbransjen, industrien, politikere og folk flest forstår. Det er vårt ansvar å få frem denne sammenhengen.

Potensial

Syvertsen mener Norge som nasjon har svært gode forutsetninger for å lykkes med ny grønn industri, og produsere mer kraft.

– Vi har over 100 års erfaring med å utvikle et fornybart kraftsystem som har resultert i verdensledende industrier og lagt grunnlaget for det norske velferdssamfunnet. Ser vi mot de neste 100 årene vet vi at kraften vi produserer må være ren, industrien må ha null utslipp, og vi må bygge ny industri som leverer produkter som verden trenger mer av i omstillingen for å gjennomføre et grønt skifte. Klarer vi det, legger vi grunnlag for videre vekst og utvikling i norsk næringsliv. Mislykkes vi, risikerer vi en avindustrialisering av Norge, sier han i pressemeldingen.