Enstemmig for fortsatt samarbeid med Mekkegruppa

foto