Utrykning til trafikkulykker og ribbesteking

foto