Statsforvalteren ber kommunen sjekke om hytte er lovlig bygd

foto