Barnehagen har fått Grønt Flagg: – Barna er superstolte

foto