Enstemmig sulfid-vedtak: - setter opp farten og kommer Olsen i møte

foto