Vil ha frist til 1. mai 2024 med å fjerne gummiavfall