MC-ulykke: - Kjørte i grøften for å unngå bil

foto