400 elever og 100 frivillige skal hjelpe å rydde

foto